Program

Dzień I - 29 czerwca 2021 (Online)

 

CZĘŚĆ PIERWSZA, 9.00-13.00

9.00 – 10.00  

Ceremonia otwarcia III Kongresu Europeistyki

Prowadzenie:

Kierownik Katedry Studiów Europejskich, Piotr Grabowiec
Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Zbigniew Czachór

Wystąpienie otwierające:

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Przemysław Wiszewski

Wystąpienia gości:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda
Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski 
Marszałek Województwa, Cezary Przybylski 
Przedstawiciel Prezydenta Wrocławia, Jacek Ossowski 
Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Leszek Gaś 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Robert Alberski

Kierownik Katedry Studiów Europejskich, Piotr Grabowiec
Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Zbigniew Czachór 

 

10.00 – 11.00  

Wykład inauguracyjny: Robert Ladrech, Keele University

Moderator: Paula Wiśniewska 

’United in Diversity’, the official motto of the European Union: is this fact or fiction?   

 

11.30 – 13.00  

Debata polityczna: Europa okresu przełomu 

Moderator: Filip Marczyński, Radio Wrocław  

Paneliści:

Rebecca Harms, współprzewodnicząca frakcji Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim
Danuta Hübner, eurodeputowana Europejskiej Partii Ludowej, komisarz w latach 2004-2009
Maria João Rodrigues, przewodnicząca Fundacji Europejskich Studiów Postępowych
Konrad Szymański, Minister do spraw Unii Europejskiej

 

13:05-13:55 

Przerwa obiadowa
Salon promocyjny europeistycznych nowości wydawniczych 

Moderatorka: Agnieszka Cianciara 

Publikacje: 

Karolina Borońska-Hryniewiecka (2021), Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej. Role, ambicje i ograniczenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
Elżbieta Opiłowska, Monika Sus eds. (2021), Poland and Germany in the European Union. The multidimensional dynamics of bilateral relations, Routledge. 
Anna Pacześniak, Bartosz Rydliński red. (2021), Europejskie partie polityczne. Dyskurs programowy w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. 

 

* * * 

CZĘŚĆ DRUGA, 14.00 – 18.00

 

14.00 – 15.30  

Round table: Unia Europejska wielu formatów 

Organizator: Instytut Zachodni 

Moderatorka: Justyna Schulz 

Paneliści: 

Magdalena Bainczyk, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego / Instytut Zachodni 
Jan Zielonka, Univeristy of Oxford 
Jerzy Maćków, Universitat Regensburg

Komentarz: Maryia Schasnaya, Universität Regensburg.

16.00 – 18.00 

Panel plenarny:

East Central European democracies during the COVID-19 pandemic: a double-dip decline?  

Organizator: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta 

Moderatorka: Aleksandra Maatsch 

Paneliści: 

Barbara Grabowska-Moroz, Central European University
Has democracy become a victim of the rule of law backsliding in Poland? 

Stefan Garsztecki, Chair for Central and Eastern European Studies, TU Chemnitz
In search of a new model: illiberal democracy and the authoritarian temptation during the Covid-19 Pandemia in CEE (Pl, Cz, Sk, Hu) 

Gabriella Ilonszki, Corvinus University Budapest
Hungary at a critical juncture 

Veronika Anghel, European University Institute
Riders on the Storm: European rulers and the politics of disruption in the time of COVID-19 

 

18.15-19.45  

Panel plenarny: Rola i miejsce europeistyki w polskiej nauce. Teraźniejszość i przyszłość 

Moderatorzy: Zbigniew Czachór, Anna Pacześniak  

Paneliści:  

Elżbieta Szczot, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Beata Przybylska-Maszner, UAM w Poznaniu  
Joanna Dyduch, Uniwersytet Jagielloński 
Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski 
Wiesław Bokajło, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  
Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński 

Dzień II - 30 czerwca 2021 (Online)

 CZĘŚĆ PIERWSZA, 9.30-11.00 

Panel 1 Unia Europejska jako przestrzeń polityczna 

Moderatorka: Anna Pacześniak

Tomasz Grzegorz Grosse, Polityczność instytucji UE. Wybrane przykłady
Marta Witkowska, Relacje i powiązania między Radą Europejską i Parlamentem Europejskim w unijnym procesie decyzyjnym
Karolina Borońska-Hryniewiecka, Parlamenty narodowe wobec przyszłości UE: współodpowiedzialność, współzawodnictwo czy wycofanie?
Renata Mieńkowska-Norkiene, Polityczne znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Jarosław Filip Czub, Wpływ populizmu na rozwój aktorów niepaństwowych w Unii Europejskiej 

 

Panel 2 Procesy dezintegracyjne w UE 

Moderator: Piotr Grabowiec

Artur Niedźwiecki, Co po Unii? Polska a procesy (dez)integracyjne w Europie
Adrian Chojan, Od referendum do brexitu. Relacje UE z Wielką Brytanią w latach 2016 – 2020 i ich znaczenie dla integracji Europy
Agata Włodarska-Frykowska, Separatyzm narodowy w Estonii
Tomasz Marcinkowski, Między egoizmem a multilateralizmem w obliczu pandemii 

 

Panel 3 Konstruktywizm w studiach europejskich w Polsce: refleksje i perspektywy (round table) 

Moderator: Kamil Ławniczak (UW)

Adam Kirpsza, W stronę eklektyzmu, czyli dlaczego przestałem być konstruktywistą
Agnieszka Cianciara, Od konstruktywizmu społecznego do konstruktywizmu socjologicznego: Europejska Polityka Sąsiedztwa i politics of legitimation
Kamil Ławniczak, Od konstruktywizmu do zwrotu praktycznego – przypadek badań nad konsensusem w Radzie UE
Piotr Burgoński, Ideacyjna analiza polityk UE. Podejście instytucjonalne czy konstruktywistyczne?

 

Panel 4 Polska w Unii Europejskiej 

Moderator: Rafał Juchnowski

Piotr Tosiek, Polityka europejska Polski w latach 2004-2020. Próba analizy krytycznej
Jan Brzozowski, Wpływ migracji poakcesyjnej na postawy Polaków wobec państwa
Magdalena Zajączkowska, Integracja odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym Polski – wybrane problemy i wyzwania 
Dominika Czapla, Koncepcja zarządzania wielopoziomowego a struktura zarządzania funduszami europejskimi w Polsce 

Radosław Kupczyk, Gospodarcze i polityczne uwarunkowania realizacji planu odbudowy dla Europy

 

* * * 

CZĘŚĆ DRUGA, 11.15-12.45

 

Panel 5 Unia Europejska jako wspólnota tożsamości 

Moderator: Robert Klementowski

Arkadiusz Barut, Budowanie tożsamości europejskiej na gruncie neoklasycznej koncepcji prawa
Krzysztof Wasilewski, Euroregiony a transgraniczna polityka historyczna samorządó
Magdalena Żakowska, Pamięć i tożsamość – niemiecko-rosyjskie dialogi pamięci w jednoczącej się Europie 
Beata Jurkowicz, Program kulturalny niemieckich prezydencji w UE 
Marcin Rebes, Filozoficzne aspekty wielokulturowości w Europie – perspektywy na przyszłość 

 

Panel 6 Sceny polityczne w państwach członkowskich a Unia Europejska 

Moderatorka: Paula Wiśniewska 

Spasimir Domaradzki, Między populizmem a technokracją: krajowe egzekutywy i praworządnościowa warunkowość Unii Europejskiej. Przykłady Bułgarii i Serbii 
Jadwiga Nadolska, O wpływie krajowego cyklu wyborczego na poziom frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kazus Polski.
Agata Kałabunowska, Stosunek niemieckiej i polskiej skrajnej prawicy do UE i idei zjednoczonej Europy 
Aleksandra Matykiewicz, Zmiana w polityce RFN wobec imigrantów na przykładzie kursów integracyjnych 
Wojciech Gagatek, Stanowiska partii politycznych wobec zagadnienia zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej: Grupa Wyszehradzka w perspektywie porównawczej 
Bartosz Rydliński, „Cichy” spór w rodzinie. Wokół koncepcji europejskiego welfare state Socjaldemokracji Danii (Socialdemokraterne) oraz Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 

 

Panel 7 Informacja, dezinformacja i rola mediów w UE 

Moderator: Maciej Bachryj-Krzywaźnia 

Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Media w procesie legitymizacji i monitorowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 
Marta Jas-Koziarkiewicz, Europa mniejszości. Framing w prezentacji wyborów do Parlamentu Europejskiego na łamach „Wochenblatt.pl” – pisma mniejszości niemieckiej w Polsce
Mateusz Bartoszewicz, Filip Gołębiewski, Paradoks opłacalności. Problem stronniczości politycznej mediów w państwach tzw. „nowej Unii” – przykład Polski po 2004 r. 
Juliusz Sikorski, Unia Europejska wobec infodemii związanej z COVID-19 

 

Panel 8 Kwestie ekonomiczno – społeczno  i ekologiczne w perspektywie przyszłości Unii Europejskiej  

Moderator: Kamil Glinka  

Małgorzata Michalewska-Pawlak, Reform of the common agricultural policy of the European Union 2021-2027 in the context of the New Green Deal strategy implementation 
Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Rozważania nad koncepcją modernizacji ekologicznej współczesnych państw
Monika Klimowicz, Reorientacja znaczenia społecznego wymiaru integracji gospodarczej w Unii Europejskiej 
Leszek Kwieciński, IPCEI – nowy mechanizm rozwoju społeczno-ekonomicznego UE 
Hanna Kelm, Helena Tendera-Właszczuk Rozwarstwienie społeczno-gospodarcze w Unii Europejskiej. Niwelowanie dystansów 

Panel 9 Roundtable discussion: Europe after Brexit: Turkey, Ukraine and the UK and the future of the continent 
Organizator: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, New Eastern Europe 

Moderator: Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej 

Paneliści:

Asli Aydıntaşbaş, European Council on Foreign Relations 
Kataryna Wolczuk, University of Birmingham
Alyona Getmanchuk, New Europe Center, Ukraine 

 

* * * 

CZĘŚĆ TRZECIA, 13.00-14.30

 

Panel 10 Polska i Rosja w zmieniającej się Europie, cz. I 

Moderator: Konstanty Adam Wojtaszczyk 

Dmitry Evstafiev, Three Levels of Contemporary Russian Economy 
Artem Barynkin, Historia a polityka w stosunkach rosyjsko-polskich 
Andrei Bodrov, Russian perspectives on European securit 
Orlova Inna Anatolyevna, Legal Foundation of Humanitarian Cooperation between Russia and Poland
Alexander Izotov, Poland and Russia in Changing Europe
Shaldenkova Tatiana, Modern Problems of Russia’s economic development 
Nemirova Natalia, Foreign Policy Representations of Modern Russian Society 
Wojciech Kostecki, Polska w globalnym kompleksie bezpieczeństwa
Irina Nowikowa, Pavel Fomichev, Political system of modern Russia: main features of its biulding in 1991- 2019 and current issues of its transformation in 2020-2021 
Natalia G. Zaslavskaya, Contemporary History of the EU-Russia relationship 

 

Panel 11 Poziom subnarodowy w UE 

Moderatorka: Aldona Wiktorska-Święcka 

Kamil Glinka, Europejski wymiar aktywności samorządów miejskich – w stronę modelu sieciowego? 
Tomasz Kamiński, Joanna Ciesielska-Klikowska, Współpraca miast europejskich z Chinami 
Michał Gzik, Zakres koordynacji polityki miejskiej wobec Chin w Europie Środkowo-Wschodniej 
Ewa Kamarad, Zasada wzajemnego uznawania i jej znaczenie w prawie unijnym (ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w odniesieniu do statusu personalnego na gruncie prawa rodzinnego) 

 

Panel 12 Perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 

Moderatorka: Monika Klimowicz 

Katarzyna Cymbranowicz, Dyskusja nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – sprzeczne deklaracje i interesy  
Marta Miedzińska, Fundusze unijne dla Polski w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 
Marta Grabowska, Rola Programu Cyfrowa Europa w nowej strategii rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz w nowym programie rozwoju gospodarczego Polski Nowy Polski Ład
Jacek Jaśkiewicz, Polityka spójności UE w latach 2021-2027. Kontynuacja czy zmiana?
Barbara Panciszko, Smart village – założenia nowej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich w UE 

 

Panel 13 Different aspects of European integration 

Moderator: Przemysła Zawada  

Alexander Radunz, Integration vs. Demarcation: Unearthing the transnational cleavage in the European Union
Rafał Riedel, Dynamics and Determinants of Differentiated Integration in Post-Brexit Europe 
Edyta Pietrzak, Cristina Tereza Rebelo, Unity and diversity of European identities. Reflections on the findings of the EU-CAB project 
 

* * * 

CZĘŚĆ CZWARTA, 15.30-17.00

 

Panel 14 Unia Europejska zwrócona w przyszłość 

Moderator: Maciej Cesarz 

Bartosz Smolik, Perspektywy uczestnictwa Europy w eksploracji Księżyca.  Wyzwanie lat najbliższych rzutujące na odległą przyszłość 
Paweł Turczyński, Unia Europejska jako aktor eksplorujący przestrzeń kosmiczną
Wojciech Mincewicz, Unia Europejska a technologia blockchain – szanse i możliwości  
Marta Grabowska, Technologia 5G w Unii Europejskiej 

 

Panel 15 External and transnational dimensions of the EU policies 

Moderator: Radosław Kupczyk 

Beata Przybylska-Maszner, Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych UE 
Adam Ostolski, Right to health and the evolutions of social citizenship in the EU 
Przemysław Zawada, Citizenship of the European Union in Israel: Polish aspects 
Oskar Chmiel, Mechanizmy ciągłości i zmiany w partnerstwie handlowo-rozwojowym Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku 

  

Panel 16 Polska i Rosja w zmieniającej się Europie, cz. II 

Moderator: Konstanty Adam Wojtaszczyk 

Justyna Bokajło, Unia Europejska w procesie globalizacji  
Maciej Raś, Polska w stosunkach międzynarodowych  
Jolanta Itrich-Drabarek, Administracja publiczna w Polsce – problemy i wyzwania   
Tomasz Bojarowicz, Społeczeństwo i kultura polityczna – tradycja i 
współczesność 
Daniel Przastek, Społeczeństwo i kultura polityczna – tradycja i współczesność 
Paweł Stawarz, Polityka wschodnia Unii Europejskiej 
Józef Fiszer, Procesy integracji i dezintegracji europejskiej 

 

* * * 

CZĘŚĆ PIĄTA, 17.15-18.45 

Panel 17 Polityka wschodnia Unii Europejskiej 

Moderator: Jakub Bornio 

Olesia Tkachuk, (Nie)Skuteczna reakcja Unii Europejskiej na konflikt zbrojny w Donbasie 
Marta Labuda, Rola Unii Europejskiej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim
Vadym Zheltovsky, Procesy europeizacji na Ukrainie: wymiar polityczny i społeczny 
Tomasz Kubin, Skuteczność sankcji nałożonych przez UE na Rosję po aneksji Krymu w 2014 

  

Panel 18 Teoria zróżnicowanej integracji 

Moderator: Janusz Ruszkowski  

Anna Visvizi, Teorie integracji europejskiej w dobie kryzysów 
Zbigniew Czachór, Konstruktywistyczne wyjaśnianie zaburzeń i dysonansu epistemologicznego w procesie percepcji poznawczej Multispeed Europe 
Paweł Borkowski, Centrum i peryferie UE w dobie polityzacji projektu jedności europejskiej” 
Wiesław Bokajło, Konstruktywna krytyka wybranych teorii zróżnicowanej integracji 
Janusz Ruszkowski, Modele zróżnicowanej integracji 

 

Panel 19: Wpływ pandemii na Unię Europejską i jej obywateli 

Moderator: Paweł Turczyński 

Maciej Cesarz, Ograniczenia swobody przepływu osób w Unii Europejskiej i strefie Schengen w czasach pandemii Covid-19 
Kinga Machowicz, Konflikt między ochroną prawa do prywatności a prawem do zdrowia w czasie i po pandemii – ewolucja podejścia do rozwiązania problemu w Europie 
Danuta Kabat-Rudnicka, Wielopoziomowe zarządzanie kryzysowe w Unii Europejskiej w warunkach pandemii 
Monika Szkarłat, Dyplomacja naukowa Unii Europejskiej w czasie pandemii COVID-19 
Adam A. Ambroziak, Does the European Single Market Exist in the Era of a Coronavirus Pandemic? The Case of Intra and Extra-EU Trade in COVID-19-related Products 

 

Panel 20 Warsztaty metodologiczne 

Rafał Zajęcki, Rola dyplomacji publicznej w kształtowaniu wizerunku Polski i Szwecji w latach 2004-2020  
Aleksandra Polak, Zróżnicowanie w deskryptywnej reprezentacji kobiet w Parlamencie Europejskim pomiędzy państwami członkowskimi UE: badanie porównawcze z zastosowaniem analizy regresji 

 

* * * 

18:45 – 19:00

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE III KONGRESU EUROPEISTYKI

Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Zbigniew Czachór 

Kierownik Katedry Studiów Europejskich, Piotr Grabowiec