Komitet organizacyjny

dr hab. Piotr Grabowiec

dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak

dr hab. prof. UWr Paweł Turczyński

dr hab. Maciej Bachryj-Krzywaźnia

dr Jakub Bornio

dr Marek Golińczak

dr Paula Wiśniewska