Komitet naukowy

Dr hab. prof. nadzw. UWr. Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Dobrowolski – Centrum Sztuki WroART

Dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Ireneusz Karolewski, Centrum im. Willy’ego Brandta, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. nadzw. UWr Robert Klementowski – Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

Dr hab. prof. nadzw. UJK Ireneusz Kraś, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Dariusz Milczarek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno

Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. prof. UO nadzw. Rafał Riedel, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. prof. nadzw. KUL Elżbieta Szczot, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie