III Kongres Europeistyki

29-30 czerwca 2021, Wrocław
Największe wydarzenie europeistyczne 2021 roku w Polsce, którego organizatorami są Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich i Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz informacjami organizacyjnymi.

Nadzieja to wiara we własną tożsamość, w zdolność do pozytywnego oddziaływania ze światem.
Nadzieja jest przeciwieństwem rezygnacji, formą zaufania, która popycha nas ku innym, do zaakceptowania bez lęku dzielących nas różnic.

Dominique Moisi

     Nie jedyną, jak uważamy, ale istotną dziś przyczyną dostrzegalnej utraty nadziei zarówno w sprawczy sens idei jak i struktury Unii Europejskiej jest brak zaufania. Owa wiara we własną tożsamość, która była tak istotna w myśli Roberta Schumana, wydaje się słabnąć od zgoła dwóch dekad. Zapewne nie istnieje prosta odpowiedź pozwalająca zrozumieć, dlaczego narody, które tak ciężko doświadczyły hekatomby II wojny światowej, coraz bardziej sceptycznie patrzą na sens dalszej integracji. Trudno nie dostrzec również swoistego paraliżu nadziei w umysłach liderów politycznych współczesnych elit europejskich. Oczywiście, możemy wskazywać bezpośrednie wydarzenia, które silnie wpłynęły na osłabienie nadziei Europejczyków. Był nim na pewno kryzys ekonomiczny w pierwszej dekadzie XXI wieku oraz zagrożenie poczucia bezpieczeństwa w wyniku aktów terroryzmu, których cykliczność zbudowała poczucie lęku i przekonanie o bezradności Unii Europejskiej. Ogromna fala migracji, niespotykana do tej pory w historii współczesnej Europy, dodatkowo wzmocniła brak zaufania do struktur europejskich i ich przywódców, uwidaczniając skalę wyzwań jakie stoją przed Unią Europejską. Przywrócenie Europejczykom wiary we własną tożsamość, a tym samym sens dalszej integracji, implikuje dyskusję nad wieloma jej scenariuszami. To sprawia, że motywem przewodnim III Kongresu Europeistyki, który odbędzie się we Wrocławiu w czerwcu 2021 r., jest Europa Wielu Prędkości.

     Europa jako przedmiot analiz naukowych stanowi  przestrzeń o charakterze normatywnym, kulturowym, społecznym, ekonomicznym i politycznym, w której zachodzą jednocześnie procesy integracji i dezintegracji w różnych wymiarach. Wielość i różnorodność wizji i preferencji rozwojowych w Europie i dla Europy sprawia, że chcemy zaprosić Państwa do dyskusji nad czynnikami i determinantami mającymi wpływ na funkcjonowanie Europy Wielu Prędkości, zarówno w warstwie podmiotowej, jak i przedmiotowej.  Wspólnie chcemy spojrzeć na Europę poprzez pryzmat zachodzących zmian, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i poprzez pryzmat jej pozycji i roli w zglobalizowanym świecie.

     Do uczestnictwa i dzielenia się wynikami dociekań naukowych zapraszamy badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, którzy zainteresowani są wszelkimi zjawiskami i procesami zachodzącymi we współczesnej Europie, w kontekście międzynarodowym, państwowym, regionalnym i lokalnym. W wymiarze merytorycznym chcemy rozmawiać na tematy oscylujące wokół jedności i różnorodności kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej Europy, form, zakresu i dynamiki procesów integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnej Europie, jej innowacyjności i konkurencyjności w stosunku do innych regionów świata, wizji, koncepcji i modeli przyszłego rozwoju, bezpieczeństwa, udziału państw, społeczeństw, grup interesu i innych aktorów w tych procesach. Nasza refleksja dotyczyć będzie także znaczenia konfliktów i współpracy dla realizacji koncepcji Europy Wielu Prędkości, a także roli Unii Europejskiej w procesach integracji i dezintegracji zachodzących we współczesnej Europie.

 

Kierownik Katedry Studiów Europejskich
Uniwersytetu Wrocławskiego

Na 2 dni Wrocław stanie się polskim centrum studiów europejskich. Tematy ważne, niekiedy zapomniane, kontrowersyjne. Opracowane z należytą dokładnością przez doskonałych prelegentów.

Najnowsze Wpisy

Program III Kongresu Europeistyki

Program III Kongresu Europeistyki

Szanowni Państwo, w zakładce "Program" znajdą Państwo harmonogram III Kongresu Europeistyki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pierwszego dnia odbędą się panele plenarne, natomiast drugi dzień przeznaczyliśmy na Państwa wystąpienia. Przypominamy, że III Kongres...

czytaj dalej
Pani prof. Danuta Hübner prelegentką podczas Kongresu

Pani prof. Danuta Hübner prelegentką podczas Kongresu

Szanowni Państwo, chcielibyśmy przedstawić Państwu kolejną Ekspertkę – Panią prof. Danutę Hübner, która będzie prelegentką podczas pierwszego dnia III Kongresu Europeistyki. Pani Hübner reprezentuje Polskę w Parlamencie Europejskim od 2009 roku. W latach 2004 - 2009...

czytaj dalej
Pani Rebecca Harms prelegentką podczas Kongresu

Pani Rebecca Harms prelegentką podczas Kongresu

 Szanowni Państwo, Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu kolejną Ekspertkę – Panią Rebecce Harms, która będzie prelegentką podczas pierwszego dnia III Kongresu Europeistyki. Pani Harms jest byłą eurodeputowaną z Niemiec, od 2004 do 2019 roku zasiadała w Parlamencie...

czytaj dalej

Rejestracja

Dołącz do uczestników konferencji!

:a:Najpierw wypełnij formularz zgłoszeniowy, po akceptacji zgłoszenia przez Komitet Naukowy dokonaj opłaty w wysokości:

 

TRADYCYJNIE

ONLINE

GOŚCIE KRAJOWI

500 PLN

150 PLN

CZŁONKOWIE PTSE

400 PLN

150 PLN

DOKTORANCI

350 PLN

150 PLN

GOŚCIE ZAGRANICZNI

125 EURO

50 EURO

na poniższy numer konta:

09 1090 2503 0000 0001 1110 6022
Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 17/19
50-590 Wrocław

W opisie przelewu proszę wpisać: opłata konferencyjna: 7003/0108/21, imię, nazwisko, nazwę instytucji 

UWAGA: Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy aby przelew był wykonany z konta instytucji, którą Państwo reprezentujecie.